Використання ІКТВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переверза Олена Миколаївна


        Інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ до інформації. Використання комп’ютерних технологій сьогодні є новим етапом в освітньому процесі. Для поліпшення якості освітнього процесу  недостатньо шукати відповідь на питання « Чого навчати?». Не менш, а, можливо, більш важливим є питання « Як навчати?». Комп’ютерні технології в сучасній системі освіти розглядаються як один із засобів професійної діяльності вчителя. Комп’ютер органічно увійшов  в навчально – виховний процес. Учителі початкової школи не тільки не залишаються осторонь, але й активно беруть участь у процесі і продуктивно використовують ІКТ у своїй практиці. [3,71] Очевидно, що найважливішою складовою навчального процесу є не комп’ютери, а вчителі, озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій. Сучасному вчителю для ефективного застосування комп’ютерних технологій потрібна не лише теоретична, а насамперед практична підготовка.[2,13]
У жовтні 2006 року я пройшла курси за програмою«Intel®  Навчання для майбутнього». Я ефективно оволоділа освітніми технологіями і поступово використовую їх у своїй роботі. Адже на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках у початковій школі набуває дуже важливого значення. Комп’ютер з мультимедіями в руках учителя стає єфективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотній зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі. Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень, підвищувати статус вчителя, впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку власних презентацій,
дидактичних матеріалів, тестів тощо.      
  Використання ІКТ на уроках допомагає цікавіше та переконливіше подавати матеріал, використовувати різноманітні за  змістом і складом вправи. З’явилася  можливість контролювати рівень складності матеріалу, швидкість його надання та і кількість повторень, враховуючи індивідуальні можливості кожного учня. Учні з великою цікавістю виконують запропоновані завдання, працюють в парах. Впровадження ігрових форм навчання з використанням комп’ютерної графіки налаштовує учнів до активнішого мовлення, підвищує у них настрій і викликає інтерес до навчального процесу. Використання ІКТ дозволяє підвищити якість навчання, робить його повним, наочним і доступнішим. Наявність стійкого зворотнього зв’язку « вчитель – учень» дозволяє своєчасно виявити і усунути прогалини в знаннях учнів, що сприяє підвищенню успішності. Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації. [1]
 В своїй роботі використовую різні програми для роботи з комп’ютером у початковій школі:                                                                                                                                    - мультимедійний підручник з математики;                                                                                           - мультимедійний підручник з української мови;                                                
 -ППЗ з музики;                                                                                                                                     - ППЗ з образотворчого мистецтва;                                                                                                     - дитяча колекція « Школа Вовка Панаса».
    Всі ці ППЗ відповідають шкільному курсу предмета , значно збагачуючи його виклад сучасними технологіями навчання. За допомогою графіки та анімацій існує можливість побачити те, що дуже складно чи взагалі неможливо передати словами. Сучасні технології та дружня, ігрова форма викладу створюють комфортне середовище для навчання. Це суттєво підвищує швидкість та якість засвоєння матеріалу. Кожен урок розкриває  конкретну тему  згідно діючої навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо - та відео фрагменти. Для перевірки знань передбачені  контрольні запитання, завдання.
          У початковій школі ІКТ можна використовувати на будь - якому етапі уроку. Тому впроваджуючи в своїй роботі комп’ютерні технології, відбираю для уроків усе корисне і цінне . Застосування ІКТ дозволяє мені  економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця: готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали тощо), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях методичного об'єднання вчителів початкових класів, семінарах тощо; оформлювати документацію; в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів; налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями,  обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів, швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію. Таким чином, упровадження ІКТ полегшує  мою роботу, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним.
 Бібліографія                                                                                                                          1.Бень Н.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
2.  Intel® Навчання для майбутнього. - К.:Видавництво «Нора – прінт», 2005              3.Павловська Н.М. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у логопедичній роботі. Початкове навчання і виховання ,№19-21 липень 2010р.  4.Матеріали з сайту http: //www/fio/ru//                                                     

Немає коментарів:

Дописати коментар